AVÍS LEGAL

TERMES LEGALS I CONDICIONS

La utilització d'aquest lloc web atribueix al navegant la condició d'usuari del lloc, la qual cosa implica l'adhesió de les presents condicions a la versió publicada en el moment en què s'accedeixi al mateixa. EL TITULAR DEL WEB recomana a l'Usuari llegir totes les condicions atentament. L'accés a determinats continguts oferts a través d'aquest lloc web es pot trobar sotmès a certes condicions particulars i pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l'accés i / o utilització d'aquests continguts, l'Usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. EL TITULAR DEL WEB podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i / o configuració del lloc web, així com alguns o tots els continguts, modificar les condicions generals i / o condicions particulars requerides per utilitzar els mateixos.


ACCÉS

Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, EL TITULAR DEL WEB es reserva d'acord amb la legislació vigent el dret de limitar l'accés a determinades àrees del lloc web. En aquests casos, per poder accedir al servei l'usuari s’haurà de registrar facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no està permesa la cessió a tercers, ni tan sols temporal. L'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.


DADES PERSONALS (POLÍTICA DE PRIVACITAT)

La següent política de privacitat està destinada a informar-te de com fem servir la teva informació personal complint amb les disposicions i requisits del Reglament General Europeu de Protecció de Dades ("RGPD").


1. IDENTIFICACIÓ


2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l'usuari queda informat sobre la forma en què Xicsbb recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades per mitjà dels formularis disposats pel lloc web www.xicsbb.com (en endavant, el "Lloc Web"), així com les dades derivades de la seva navegació i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a Xicsbb.

L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, determinant lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a Xicsbb.


3. INFORMACIÓ NECESSÀRIA I ACTUALITZADA

Per a aquells camps en els formularis que tornin un missatge de resposta obligatòria, l'omissió d'algun d'ells podria comportar la impossibilitat de que se't puguin facilitar els serveis sol·licitats. Hauràs proporcionar informació verídica, i queda prohibit l'ús d'àlies o mitjans per ocultar la seva identitat, amb excepció dels casos en què el mateix formulari et sol·liciti de manera expressa la creació d'un nom d'usuari, nick o àlies.

No podràs, a l'hora de crear noms d'usuari o claus d'accés, o de facilitar qualssevol dades que se't pugui demanar en els diferents formularis existents, triar expressions o conjunts gràfic-denominatius malsonants, injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms o pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per la que no tinguis autorització per fer servir, i, en general, contraris a la llei o a les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptats.

És indispensable que resguardis en tot moment els números de referència, contrasenyes i codis d'accés que creus o et siguin proveïts. Seràs l'únic responsable en cas de l'ús, autoritzat o no, del teu compte personal, i en aquest sentit et compromets a fer un ús diligent d'aquesta informació, a no posar-la a disposició de tercers, i a comunicar la seva pèrdua o robatori.

Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, hauràs de comunicar a Xicsbb, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les dades de caràcter personal que es vagin produint per mitjà del següent correu electrònic info@xicsbb.com. Així mateix, podràs actualitzar les teves dades personals a l’àrea privada a la web quan aquesta, estigui disponible. Així mateix, en fer "clic" al botó "Enviar" (o equivalent) incorporat els esmentats formularis, declares que la informació i les dades que en ells has facilitat són exactes i verídiques.


4. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ XICSBB LES DADES PERSONALS DE L'USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals recollides seran tractades per Xicsbb d’acord amb les següents finalitats:

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, llevat que l'usuari sol·liciti la seva baixa a Xicsbb, oposant-se o revocant el seu consentiment.


5. QUINES DADES DE L'USUARI TRACTARÀ XICSBB?

Xicsbb tractarà les següents categories de dades:

En cas que l'usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l'interessat, titular d'aquestes dades, la informació continguda a la Política de Privacitat, eximint a Xicsbb de qualsevol responsabilitat en aquest sentit . No obstant això, Xicsbb podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d'acord amb la normativa de protecció de dades.


6. COOKIES, SERVEIS D'ANÀLISI WEB I XARXES SOCIALS

Utilitzem cookies, serveis d'anàlisi web i complements de xarxes socials al nostre lloc web per millorar la teva experiència de navegació.

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer d'informació emmagatzemat a l'ordinador del client i vinculat amb informació sobre aquest client. Aquesta Web podrà utilitzar tant cookies de sessió com cookies permanents. Les cookies de sessió, un cop que el client tanca el seu navegador o es desconnecta, acaben i s'esborren. Una cookie permanent és un petit fitxer de text emmagatzemat al disc dur de l'ordinador del client per un llarg període de temps. El fitxer d'ajuda del seu navegador conté informació i instruccions sobre com eliminar cookies permanents i tingueu en compte que la seva eliminació pot comportar una disminució en la qualitat dels serveis prestats. Les cookies de sessió poden ser usades per l'EMPRESA per conèixer les preferències del client mentre aquest visita la pàgina web. També ajuden a minimitzar els temps de descàrrega i estalviar processos de servidor. Les cookies permanents poden utilitzar per l'EMPRESA per exemple, per emmagatzemar quin idioma prefereix el client o informació similar. Les cookies que s'utilitzen en aquest lloc web no contenen informació personal que identifiqui al client.

L'usuari podrà configurar el seu navegador perquè no s'instal·lin cookies permanents o per rebre un avís en pantalla cada vegada que una cookie es vulgui instal·lar, podent decidir en cada moment si la vol acceptar o no. Igualment l'usuari podrà decidir posteriorment eliminar les cookies que tingui instal·lades canviant la configuració del seu navegador. Tingueu en compte que l'eliminació de les cookies pot suposar una disminució en la qualitat o en les funcionalitats de la pàgina web.

S'informa als usuaris d'aquesta pàgina web, que s'entendrà que atorguen el seu consentiment per a la instal·lació i ús per part de l'EMPRESA de cookies si naveguen per aquesta pàgina web i no configuren el seu navegador per evitar-ho. Addicionalment, s'entendrà que els clients atorguen el seu consentiment exprés a l'ús de cookies si no configuren el seu navegador per no rebre-les i accepten la present Política de Privacitat.


7. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

El tractament de dades per a l'adquisició de productes per mitjà del lloc web serà necessari per al compliment de la relació contractual sorgida entre l'usuari i Xicsbb.

El tractament de les seves dades amb fins de màrqueting, relatiu a béns i serveis propis de Xicsbb i serveis anàlegs per als seus clients, es basarà en l'interès legítim reconegut per la normativa quan l'usuari hagi adquirit béns i/o serveis de Xicsbb. En cas de no existir tal relació contractual, el tractament de dades es basarà en el consentiment de l'usuari subjecte a la normativa actual vigent.

El tractament per a les referides finalitats, es realitzarà sempre previ consentiment de l'usuari o sobre la base del referit interès legítim, i serà necessari per a l'atenció de la seva sol·licitud. Així mateix, en cas de retirar el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Per revocar aquest consentiment, l'Usuari podrà contactar amb Xicsbb per mitjà dels canals següents: mitjançant carta dirigida al Departament de Protecció de Dades de Xicsbb a l'adreça carrer Arquebisbe Alemany nº 6 de Vic 08500 Barcelona o bé fent clic sobre el link de baixa automàtica disponible a cada comunicació comercial enviada per Xicsbb o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info@xicsbb.com.


8. AMB QUINS DESTINATARIS ES COMPARTIRAN LES DADES DE L'USUARI?

Les dades de l'usuari podran ser comunicades a:

Addicionalment, les dades podran ser accessibles per proveïdors de Xicsbb, sent aquest accés el necessari per a l'adequat compliment de les obligacions legals i/o de les finalitats anteriorment indicades. Aquests proveïdors no tractaran les seves dades per a finalitats pròpies que no hagin estat prèviament informades per Xicsbb.

No es realitzen transferències internacionals de les teves dades personals.


9. RESPONSABILITAT DE L'USUARI

L'usuari:


10. COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS

Una de les finalitats per a les quals Xicsbb tracta les dades personals proporcionades per part dels usuaris és per remetre'ls comunicacions electròniques amb informació relativa a béns, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d'aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que no hagin manifestat prèviament la seva negativa a la recepció de les mateixes.

En cas que l'usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de Xicsbb, pot sol·licitar la baixa del servei fent clic sobre l'enllaç habilitat a aquest efecte en el propi cos de les esmentades comunicacions comercials o bé enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: info@xicsbb.com indicant la seva negativa a la recepció de les mateixes, per mitjà de la casella així disposada al formulari de recollida de les seves dades o indicant-ho mitjançant l'opció de baixa proporcionada a cadascuna de les comunicacions comercials enviades.


11. CANVIS DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L'usuari pot enviar un escrit a Xicsbb, a l'adreça indicada a la capçalera de la present Política, o bé per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça info@xicsbb.com, adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:


12. MESURES DE SEGURETAT

Xicsbb tractarà les dades de l'Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el secret dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnic-organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès a l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.


13. CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per garantir que les nostres directrius de protecció de dades compleixin sempre amb els requisits legals actuals, ens reservem el dret de fer canvis per estar sempre adequats a la legislació vigent.EXCLUSIÓ DE GARANTIES

RESPONSABILITAT per Disponibilitat i Continuïtat del Lloc Web i dels Serveis

EL TITULAR DEL WEB no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels seus Serveis. EL TITULAR DEL WEB no serà responsable, amb els límits establerts en l'Ordenament Jurídic vigent (dol i danys a les persones), dels danys i perjudicis causats a l'Usuari com a conseqüència de la indisponibilitat, fallades d'accés o recepció i falta de continuïtat de la web i els seus Serveis.

EL TITULAR DEL WEB respondrà única i exclusivament dels Serveis que presti per si mateixa i dels continguts directament originats en ell i identificats en el seu cas amb el seu copyright.

No obstant això, qualsevol responsabilitat quedarà exclosa en els casos en què concorrin causes de força major o en els supòsits en què la configuració dels equips de l'Usuari no sigui l'adequada per permetre el correcte ús dels Serveis de la Web.

En tot cas, l'eventual responsabilitat del TITULAR DEL WEB enfront de l'Usuari o qualsevol afectat per tots els conceptes quedarà establerta només per a serveis de pagament i quedarà limitada com a màxim a l'import de les quantitats percebudes directament de l'Usuari a XICSbb amb exclusió en tot cas de responsabilitat per pèrdua de dades, i danys indirectes o per lucre cessant.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat d'EL TITULAR DEL WEB. Els drets de Propietat Intel·lectual, drets d'explotació i reproducció de les seves pàgines, pantalles, la informació que continguin, aparença i disseny, així com els vincles que s'estableixin des d'ella a altres pàgines, són propietat exclusiva d'aquest, llevat que s'especifiqui el contrari. Qualsevol ús indegut de qualsevol de les parts anteriorment especificades per persones no autoritzades pel legítim titular, podran ser perseguides d'acord amb la legislació vigent. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar, suprimir informació o contingut d'aquesta web sense la prèvia autorització escrita d'EL TITULAR DEL WEB.


CONDICIONS DE COMPRA-VENDA DE PRODUCTES

Política de preus

EL TITULAR DEL WEB es reserva en cada moment i unilateralment el dret a la modificació del preu dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web. Per garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà l'indicat en el moment de formalitzar la comanda.


Procés de compra

El procés de compra consta de sis passos bàsics pels quals el client podrà anar navegant, i anar complementant tota la informació necessària per a la formalització del contracte de compravenda.


Selecció dels productes

Per seleccionar els productes ha de fer clic a sobre de la cistella associada als productes que desitja adquirir, cada vegada que inclogui un article a la cistella se li mostrarà un missatge preguntant si vol continuar seleccionant articles "Continuar comprant" o desitja anar al següent pas del procés de compra "Anar a la cistella".


Informació de productes

En aquest pas se li mostrarà tota la informació sobre els producte oferts al client i preu dels productes, s'inclou les característiques tècniques, descripció, marca del fabricant i fotografia orientativa si s’escau. Informació del preu final o preu de venda al públic del producte a adquirir, contenint la mateixa comanda el cost final pel client i incloent IVA, despeses d'enviament i assegurança de mercaderies i manipulació derivada del transport. El cost final, per tant, serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest el formalitzi en l'últim pas de la compra corresponent a la pantalla de confirmació, acceptant triant l'opció "Finalitzar compra" i acceptant aquestes condicions generals.


Despeses d'enviament

El terme "despeses d'enviament" inclou les despeses de manipulació logística, franqueig, embalatge i transport.

Les despeses d'enviament del producte depenen del tipus de producte, com més gran i pesat sigui un producte, més elevats seran els costos.

Les despeses computaran pels productes de major pes que contingui una comanda.

No enviem a Canàries, Ceuta i Melilla.

No oblidis que segons la forma de pagament triada el pagament té unes despeses, aquestes es detallen a l'apartat de Formes de Pagament.


Identificació de client

En aquest pas del procés de compra el client haurà d'identificar-se per poder realitzar la factura corresponent a la compra.

Si el client és usuari de la web podrà identificar-se aquí com a tal introduint les seves claus d'accés, si no ho hagués fet en algun procés anterior. Un cop identificat el client es mostraran les dades d'enviament i facturació per defecte que va definir el propi client, podent particularitzar-les a cada procés de compra.


Direcció de facturació i enviament

En aquest pas del procés de compra el client ha de proporcionar l'adreça que constarà a la factura dels productes sol·licitats, a més de l'adreça on s'ha d'enviar els productes adquirits.


Forma de pagament i descomptes o regals promocionals

Formes de pagament

EL TITULAR DEL WEB posa a la teva disposició totes aquestes formes de pagament perquè puguis triar la que més s'ajusti a les teves necessitats:


Contra reemborsament

Amb aquesta forma de pagament, pagaràs la comanda directament en efectiu al transportista en el moment en que et lliuri la mercaderia. XICSbb conservarà la plena propietat dels l'articles fins al seu íntegre pagament, incloent possibles errors del venedor o transportista.

Procedirem a l'enviament de la comanda dintre de les 24-48 hores posteriors a la seva realització, sempre que tots els articles adquirits és trobin en estoc.

Important: El límit de compra per la forma de pagament "contra reemborsament" serà de 2000EUR (IVA incl.) Per comanda.

Aquest servei tindrà un recàrrec del 2% sobre l'import total de la compra, segons es mostra en els detalls del preu.


Prepagament per transferència bancària o ingrés en efectiu

El pagament íntegre ha de ser realitzat per avançat a través d'una transferència bancària després de finalitzar la comanda en algun dels comptes de XICSbb, que se't facilitarà en finalitzar la comanda.

Procedirem a l'enviament una vegada rebut l'ingrés en el nostre compte bancari sempre que s'hagin sol·licitat productes que estiguin en estoc. No oblidis que alguns bancs poden trigar 1 o 2 dies hàbils a fer efectiva la transferència, els ingressos en compte poden trigar un mínim de 24h a veure's reflectits en el nostre sistema.

El límit establert per a la compra amb prepagament és de 5.000EUR per comanda. En cas que la teva compra superi aquest import, el sistema no permetrà seleccionar aquest mètode de pagament i tindrà que comunicar amb nosaltres via e-mail o per mitjà del nostre formulari de contacte on et direm com procedir.

Important: Les comandes amb aquest mètode de pagament que no s'abonin en el compte de XICSbb en el transcurs dels següents set dies després de la confirmació de la comanda, seran cancel·lats de forma automàtica després de transcórrer aquest termini.

Aquest servei no tindrà cap recàrrec sobre l'import total de la teva comanda.


Targeta de crèdit o dèbit

Posem a la teva disposició una pasarela bancaria que et permet pagar de forma segura, fàcil i ràpida.

Per la teva seguretat, les dades de la targeta de crèdit només s'emmagatzemen al banc propietari de la pasarela, XICSbb NO enmagatzema cap dada bancaria.

Procedirem a l'enviament de la comanda dintre de les 24-48 hores posteriors a la realització de la comanda, sempre que tots els articles adquirits es trobin en estoc.

En el càs que aquesta forma de pagament tingués algún tipus de recàrrec sobre l'import total de la compra, es mostrarà clarament en el detall de la comanda.


PayPal

PayPal és el servei de pagament a internet que et permet pagar de forma segura, fàcil i ràpida, amb un simple i senzill registre i a més el compte de PayPal no té cap cost.

Les teves dades bancàries o de targeta de crèdit només s'emmagatzemen a PayPal, fet que suposa que els pagaments de PayPal siguin encara més segurs. Els pagaments es realitzen simplement amb dos clics, no hauràs d'escriure en cada compra les dades de la teva targeta de crèdit.

Procedirem a l'enviament de la comanda dintre de les 24-48 hores posteriors a la realització de la comanda, sempre que tots els articles adquirits es trobin en estoc.

Aquest servei tindrà un recàrrec del 1,95% sobre l'import total de la compra, segons es mostra en el detall de la comanda.

Condicions generals de Paypal


Descomptes o regals promocionals

Els possibles descomptes o regals promocionals seran lliurement dirigits per XICSbb als col·lectius designats a cada moment per XICSbb, o en funció del producte ofert, segons la publicitat existent a cada moment a la seva pàgina web.

Per accedir a les promocions haurà d'introduir el codi promocional en l'apartat de "Formes de pagament" perquè se li apliqui el descompte o regal un cop verificat el codi introduït.

Només s'admetrà un codi promocional per procés de compra complet.

XICSbb es reserva el dret d'anul·lar el descompte o regal promocional en qualsevol moment en cas que el client incompleixi alguna de les condicions particulars de la promoció seleccionada, o si el client hagués usurpat o copiat el codi promocional sense tenir dret al seu ús per incomplir les condicions particulars.

Acceptació de comanda, pantalla de "Confirmació"

En aquest apartat es mostra tota la informació vinculada a la comanda, per finalitzar la compra haurà d'acceptar "l’Avís legal" on s'exposen totes les condicions generals, entre altres, les del contracte de compra venda. Una vegada utilitzada l'opció "Finalitzar compra" s'entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda que obliga a les parts. XICSbb emmagatzemarà electrònicament la comanda, excepte error de tipografia raonable, en aquest cas la comanda no podrà ser processada. Després de l'acceptació de la comanda XICSbb informarà al client de la mateixa mitjançant l'enviament de la confirmació de la comanda al correu electrònic indicat pel client.

El compromís adquirit per XICSbb de venda i lliurament de la mercaderia oferta, queda supeditat a l'estoc del producte anunciat i a la disponibilitat del mateix fins a fi d'existències, per la qual cosa XICSbb, en el seu compromís de qualitat i servei al client, intenta en tot moment que els productes publicitats estiguin disponibles. No obstant això, de concórrer circumstàncies excepcionals com una comanda abusiva, multicomanda interactiva o aquelles altres que provoquin la fi d'existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, restituint íntegrament al client en cas de prepagament les quantitats pagades pel mateix.


Factura

XICSbb emetrà factura i la farà arribar al client per correu electrònic o amb factura física enviada conjuntament amb la comanda al domicili que va designar el client. Si el client és usuari de la web, també s'ha li habilitarà una secció a la seva àrea personal perquè pugui descarregar les seves factures.

XICSbb adverteix que no podrà modificar posteriorment a la facturació les factures de vendes en compliment de la normativa vigent. (Reial Decret 1496/2003 sobre normes de facturació, modificat per Reial Decret 87/2005). La factura s'emetrà a nom de la persona física o empresa que realitza la comanda, de manera que el client s'ha d'assegurar de realitzar la comanda amb el nom correcte. No seran possibles canvis posteriors.

XICSbb adverteix, que per motius de protecció de dades personals, únicament s'emetran duplicats de factura a la persona titular del contracte. No s'emetran duplicats a tercers.

XICSbb no enviarà duplicats de factura per fax o per correu electrònic sinó únicament a la direcció designada pel titular del contracte. Un cop transcorregut el termini de garantia, no es podran emetre més duplicats de factures.


Termini de lliurament del producte adquirit

S'estableix un termini aproximat de deu dies per el lliurament efectiu del producte, a comptar des del moment en el qual es va fixar la data de lliurament del mateix en formalitzar la comanda, en les comandes de pagament contra reemborsament. Les comandes per pagament avançat amb constància de pagament dins el termini de lliurament fixat durant la formalització de la comanda, tindran com a data d'inici del còmput el mateix que el de les comandes per pagament contra reemborsament. Per les comandes per pagament avançat sense constància de pagament dins el període de lliurament del producte fixat en formalitzar la comanda, el termini de deu dies començarà a comptar des que XICSbb tingui coneixement de la realització d'aquest pagament.

El termini de lliurament de la mercaderia depèn de la localitat on aquesta s’hagi de lliurar.

Per al supòsit d’un retard superior a 30 dies sobre el termini aproximat de recepció del producte fixat en formalitzar la comanda pel seu lliurament, i sempre que aquest retard sigui imputable a XICSbb, el client, prèvia reclamació escrita (carta, fax o e-mail), podrà desistir unilateralment de la comanda, restituint-se-li les quantitats abonades en cas de prepagament, en atenció als articles 103 i següents del Reial decret Legislatiu, 1/2007.


Lloc i forma del lliurament

La comanda serà lliurada en el domicili designat en el moment de la contractació pel client. La modificació posterior del lloc de lliurament sol·licitat pel client, serà únicament possible abans que la comanda surti dels nostres magatzems, si generés despeses addicionals sobre el preu de venda seran a costa del comprador. La modificació de l'adreça de lliurament un cop lliurada la comanda al transportista, no serà possible llevat que el client es faci càrrec de les despeses i així s'acordi expressament entre les parts. La mercaderia es lliurarà al client per una empresa de transports, conjuntament amb l'albarà en què es consignaran les dades que permetin identificar el client, la comanda, l'import total del reemborsament (només per a les comandes en la modalitat de pagament contra reemborsament) i el nombre de paquets que composen l'enviament.

La mercaderia es troba en tot moment coberta per assegurança contra riscos de transport, pèrdua i manipulació durant el transport.

Important: Assegura't que el paquet rebut està exteriorment en bon estat. En cas contrari, anota aquest fet en l'albarà del transportista, rebutja l'enviament i notifica per escrit a XICSbb en les següents 24 hores. En casos de deteriorament del producte o falta de conformitat a causa del transport (els quals no siguin manifestos en el moment del lliurament o no siguin visibles exteriorment), hauràs de notificar a XICSbben el transcurs dels set dies naturals posteriors a la recepció via e-mail.

La mercaderia que no hagi pogut ser lliurada en un termini de set dies laborables des de la sortida de les mateixes de les instal·lacions de XICSbb per causa no imputable al venedor serà retornada al mateix, restituint les quantitats pagades pel producte en cas de comandes en la modalitat de prepagament excepte les despeses de reexpedició (devolució).

XICSbb servirà els seus productes oferts a la pàgina web únicament a Península i Balears. Comandes fora d'aquestes zones (exemple Canàries, Ceuta i Melilla) no podran ser atesos.


Cancel·lació d'una comanda

Únicament pots cancel·lar una comanda si aquesta encara no ha estat processada i facturada.

Per anul·lar una comanda només s’ha de comunicar per e-mail, facilitant el número/referència de la comanda que vols cancel·lar.

Si vas seleccionar com a forma de pagament el "prepagament" i ja has fet la transferència o l'ingrés, també has de facilitar les dades bancàries (número de compte) perquè puguem tornar-te els diners. Aquesta gestió serà únicament possible per escrit(e-mail).


Garantia dels productes

La garantia dels productes venuts per XICSbb es presta i estableix en virtut de la normativa continguda en la legislació vigent, en particular, en l’esmenta’t Reial Decret Legislatiu 1/2007, article 114 i següents, marc legal que té per objecte facilitar al consumidor diferents opcions per exigir el sanejament quan el bé adquirit no sigui conforme amb el contracte, donant-li l'opció d'exigir la reparació o la substitució del bé, llevat que una d'aquestes sigui impossible o desproporcionada. Quan la reparació o substitució no fossin possibles o resultin desproporcionades, el consumidor podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

En cas de manca de conformitat del producte, es concedeix el dret de retornar qualsevol article comprat a XICSbb en el termini de 7 dies des de la data de recepció. No haurà d'aportar cap explicació, qualsevol article, comprat a XICSbb, retornat en el seu embalatge original, precintat i en perfectes condicions serà acceptat sense més.

Abans de realitzar qualsevol devolució, haurà de comunicar-ho al departament de Atenció al client . Si la causa de la devolució fos que l'article retornat és defectuós o no correspon al sol·licitat a la comanda, XICSbb correrà amb les despeses de la devolució i nou enviament. Si el motiu de la devolució és que la comanda no el satisfà, li reemborsarem l'import però no les despeses d'enviament ni les despeses de devolució.


Garantia comercial

Els fabricants poden oferir garanties addicionals, l'extensió i durada difereixen segons els productes i les marques. Aquestes garanties són exclusivament a càrrec del fabricant que s'obliga a elles.

En virtut del Reial Decret Legislatiu, el venedor està obligat a lliurar al consumidor un bé que sigui conforme amb el contracte de compravenda en els termes que el mateix estableix (article 114), en virtut del qual:

"El venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant seu de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte."

En tot cas, haurà de correspondre el número de sèrie del producte a reparar amb el que consti en els registres de XICSbb.

XICSbb no es farà càrrec de possibles danys que puguin resultar del mal ús, manipulació, instal·lació inadequada o mal funcionament. La garantia no serà vàlida en cas de factors externs a l'ús normal del producte, com ara pujades o baixades de tensió, utilització d'accessoris inadequats o prohibits pels fabricants, caigudes, aigua, foc o maneig incorrecte o abusiu per part del client o per terceres persones.

El còmput de la garantia començarà el mateix dia de lliurament, en virtut de l'article 123 del Reial Decret Legislatiu.

XICSbb no es responsabilitzarà d'atendre requeriments de tercers que no hagin adquirit directament el bé per mitjà de XICSbb i/o que no constin a la factura de venda.